Old Bikers Egyesület  
Hungary

Helyes alakzat és követési távolság! 

 

Csapatban történő motorozás szabályai

 

Általános szabályok:

  1.  A csapat minden egyes tagjára külön-külön, egyénileg vonatkoznak a KRESZ előírásai!
  2. Baleset esetén amennyiben azt a csapatban motorozó okozza, a felelősség a Túravezetőre nem ruházható át!
  3. TILOS a kereszteződéseket, körforgalmat stb. lezárni, más közlekedőt haladása során akadályozni, veszélyeztetni!
  4. TILOS a konvojnak forgalmi helyzet miatt álló kocsisorok között „előrefurakodnia”!

 

 

Túravezető felelőssége:

Amennyire a körülmények megengedik, legyen tisztában az útvonallal, a tervezés során jelöljön ki pihenő és tankolási helyeket, lakott területek szélén találkozási pontokat!

Az indulás előtt tartson rövid eligazítást, különös figyelemmel az általános szabályokra! Határozza meg mindenki helyét az oszlopban!

Öt főt meghaladó létszám esetén jelölje ki a következő csoportot, azok Túravezetőit, számukra biztosítsa a túra írásos tervezetét! A konvojok között határozza meg a követési távolságot, mely minimum 50 méter legyen!

Igyekezzen főleg nagyobb túrák esetén az útvonalról mindenkinek írásos anyagot adni, melyen legyenek feltüntetve a pihenő és tankoló helyek, a találkozási pontok, fontosabb telefonszámok, címek. (rendőrség, kórház, külképviselet stb.)

A haladás során a KRESZ előírásainak betartása mellett olyan sebességet diktáljon, hogy a mögötte motorozók azt szabálysértés elkövetése nélkül is tartani tudják, valamint vegye figyelembe az esetleges igényeket, kisebb teljesítményű motorok lehetőségeit!

Abban az esetben, ha valaki úgy közlekedik, hogy azzal saját vagy mások életét, testi épségét veszélyezteti, a Túravezető utasításait nem tartja be, az oszlopot állítsa meg, és a személyt szólítsa fel, hogy távozzon a csoportból!

 

Túrázó kötelessége:

A kijelölt időpontban köteles pihenten, vezetésre alkalmas állapotban, karbantartott, műszakilag megfelelő, üzemanyaggal megtankolt motorkerékpárral megjelenni! Esetleges késés esetén tájékoztassa (telefon, SMS ) a Túravezetőt!

 

Maradéktalanul tartsa be a KRESZ előírásait, illetve ha abba nem ütközik, a Túravezető jelzéseit, utasításait.

Ismerje a Túravezető által adott jelzéseket!

 

Figyeljen társaira, közlekedjen úgy, hogy azokat ne veszélyeztesse! A számára meghatározott helyet csak indokolt esetben hagyhatja el!

Köteles elfogadni a Túravezető által meghatározott útvonalat, de abban az esetben, ha tudomása van arról, hogy az útvonal valami ok miatt (útlezárás, baleset stb.) miatt járhatatlan, a Túravezetőt tájékoztassa!

 

A csapatos motorozás mindenkitől odafigyelést, felelősségtudatot, és józan gondolkodást követel. Nemcsak magunk épségéért vagyunk felelősek, vigyáznunk kell a többi motorosra is, folyamatosan figyelemmel kell tartanunk mind az előttünk, mind a mögöttünk haladókat. A csapatban való motorozás nagy felelősség társainkkal szemben, ezért fontos hogy mindenki tisztában legyen a saját és a motorkerékpárja teljesítőképességével és ezek szerint motorozzon!

 

Haladás az úton:

Az egyik legfontosabb dolog az úton, hogy milyen alakzatban motorozunk. Az egymás melletti motorozás semmilyen körülmények között nem ajánlott, mivel nem biztosít elég helyet a manőverezésre. A legtöbb esetben a klasszikus "lépcsőzetes" (cikk-cakk) alakzat a legmegfelelőbb.

A lépcsőzetes (cikk-cakk) haladás előnyei:

Kevesebb helyet foglal el az úton a konvoj

Minden motoros számára elegendő hely jut a manőverezésre

A motorosok jobban látják egymást

 

  •  

Állj!

Magasra emelt nyújtott bal kar, tenyér előre néz! Ha a manőver közben a Túravezető az útszélére húzódik, akkor a többi motorkerékpárral mögötte, a lehetőségek szerint az úttest szélére húzódva, egy sorban kell megállni.

 

Lassíts!

Bal, nyújtott kar váll és comb közötti folyamatos le-felmozgatása, lefelé fordított tenyérrel

 

Gyorsíts!

Bal karral, felfelé mutató tenyérrel könyökből kb. vízszintes helyzetből a váll felé történő ismételt intések.

 

Működve felejtett irányjelző!

Bal kézzel „csipegetés” mutatása

 

Menj előre!

Ezt a jelzést a túravezető a közvetlenül mögötte haladónak mutatja oly módon, hogy a lehetőségek szerint rámutat, majd maga elé int.

 

Egyes sor!

A bal kezével maga mögé mutat, majd magasra nyújtott mutató újjal jelzi az alakzatot.

 

Kettes sor!

A bal kezével maga mögé mutat, majd magasra nyújtott mutató és középső újjal (V ujjak) jelzi az alakzatot.

Húzódj le az úton!

Bal kezével szélesen többször a sisak fölé int, miközben az út széle felé mutat.

 

 

Veszély az úton!

A megfelelő oldalon kézzel vagy lábbal a veszély irányába mutat (dög, kátyú, szennyeződés stb.).Ha a közlekedési helyzet lehetővé teszi a veszélyre lehetőleg kézzel mutasson rá.

Amennyiben a forgalmi szituáció megengedi, a Túravezető által adott kézjelzést a mögötte haladó motorosok ismételjék meg (hírlánc). Amennyiben nem indokolt, a Túravezetőn kívül más jelzéseket ne adjon!

 

 

Betervezett megállások:

 

A túra vagy vonulás megszervezésénél nagy figyelmet kell fordítani a megállások helyszínére is. Az indulás előtt meg kell beszélni, hogy hol van az út folyamán megállóhely, tankolási-, illetve étkezési lehetőség. Az előre eltervezett megállásoktól az időjárás, a forgalom és egyéb, előre nem látható körülmények miatt a túravezető eltérhet. Fontos, hogy a tankolási helyeket mindig a legkisebb hatótávolságú motorokhoz kell igazítani. Természetesen a tankolás miatti megállónál mindenkinek tele kell tankolnia motorkerékpárját!

Ha előreláthatóan fizetős útszakaszt is érint az útvonal, a fizető kapukon való gyors áthaladás érdekében, érdemes az egyik kijelölt motorosnak előre összeszednie az útdíjat, vagy mindenkinek előkészíteni a pontos összeget.

 

 

 

Baleset és intézkedés:

 

Ha a csapat baleset helyszínéhez érkezik, vagy valaki a csapaton belül szenved balesetet, a túravezető köteles megállítani a csapatot. Indokolt esetben úgy is dönthet, hogy a csapat szóródjon szét és így parkoljon le, így kerülve el a további veszélyes helyzetek kialakulását.

A lehetőségeket figyelembe véve a csapat tagjainak jelzések leadásával segíteniük kell a helyszín biztosítását, amíg az arra hivatott szervek meg nem érkeznek a helyszínre.

Igyekezni kell a sérülteket elsősegélyben részesíteni, és telefonon értesíteni a mentőket, rendőröket, tűzoltókat. Cserbenhagyásos esetben ha lehetséges, vagy szükséges a baleset részleteit rögzíteni kell.

 

 

Mindenkinek széles utat , gumifákat kívánunk!

 

Motorkerékpár felállítása